En el moment de la industrialització de Catalunya, al ser el Raval el lloc de la ciutat amb més espais lliures (hortes, convents...) aviat van aparèixer les primeres fàbriques i al mateix temps els habitatges dels obrers.
Alguns dels vapors més importants es van arrenglerar al llarg del carrer de la Riereta.

De tots els vapors, tan sols queden en peu dues xemeneies (una al Raval Nord i una altra al Sud). De les dues, la millor conservada és la dels jardins del costat de Sant Pau del Camp.

Les fàbriques del Raval tenien la casa-fàbrica:
en aquests edificis els patrons vivien en els primers pisos, més espaiosos, i els obrers vivien en els pisos més alts.

Actualment encara es poden veure alguns d’aquests edificis al carrer de la Riereta, en els números 35 i 37 d’aquest carrer, vora la cantonada amb Sant Pau, s’hi trobava la fàbrica "Hilaturas Tous".

EL RAVAL INDUSTRIAL