LA CRISI


Però Barcelona, i també el Raval, viurà moments difícils:
el 1348 la pesta negra arriba al port de Barcelona i un
seguit d'epidèmies posteriors s'enduen un gran nombre
dels seus habitants.

Les tensions socials afloreixen per
arreu:

Al camp amb la revolta dels pagesos de remença
contra els senyors feudals.

A l'interior de la ciutat, es
succeiran els enfrontaments entre les famílies riques que
monopolitzaven el govern de la ciutat (agrupats als
voltants del "partit" de la Biga) amb la resta de sectors de
la ciutat, artesans, mercaders,.. (també amb la seva
organització: la Busca).


A partir de finals del segle XV, la crisi serà generalitzada a
tota la Mediterrània.


La descoberta d'Amèrica (l'any 1492) desplaça el
centre del comerç vers l'Atlàntic. Barcelona perd bona
part de la seva activitat marinera.


El Raval no va viure al marge de tot aquest procés. Si bé
havia de donar sortida al continuat ritme de creixement
de la ciutat, les crisis polítiques, econòmiques i
demogràfiques, però, van fer que el Raval estigués
pràcticament desocupat durant els segles següents. Això
sí, a partir del segle XIII, el Raval passarà a ser un dels
llocs amb més convents de tota la ciutat.

Restes de la tercera muralla situades al carrer Paral·lel