LES DRASSANES

Reproducció de l'estudi fet sobre Les Drassanes entre diferents alumnes del Raval a partir del projecte telemàtic de la XeR (Xarxa educativa del Raval)

Aquest edifici que està a prop del mar són Les Drassanes de Barcelona.
L'arquitecte encarregat de la seva construcció va ser Arnau Ferrer durant el segle XIV.

En aquesta època Espanya volia conquerir països de la Mediterrània i el comerç tenia molta influència.
A més a més, en aquesta època es van donar la majoria de descobertes importants (científiques, astronòmiques,..).

El Ceip Drassanes ha motivat que s'investigués sobre Les Drassanes. Qui ha fet l'aportació de la informació ha estat el grup de nois i noies de la Biblioteca de Sant Pau i La Santa Creu.