SEGLE XI-SEGLE XIII
EDAT MITJANA: LA SEGONA MURALLA

A partir del Segle XI Barcelona s'anirà recuperant de la seva destrucció anterior i iniciarà un procés de creixement important.

S'ampliarà la muralla cap al barri de Ribera.

També en aquest període les ciutats en general aniran prenent més protagonisme

La ciutat i el burgus any 1000-1200

En el recinte de la primer muralla es consoliden els centres polítics, religiosos i el barri jueu, que depenen directament del comte.

Però a l'exterior, al voltant del mercat (mitja rodona lila i actual Plaça de l'Àngel) i cap a la zona portuaria (actual barri de la Ribera) s'exten el burgus (nuclis urbans fora de les muralles de la ciutat), més dens i amb important vida econòmica

El creixement de la ciutat es va poder produir gràcies als excedents agrícoles que havien hagut durant el segle XI, això va permetre el creixement del comerç i l'aparició d'altres feines: els artesans.
Durant el segle XII la població va anar creixent, i per tant es construïen cases al voltant dels camins que portaven a la ciutat.
El nucli més important en aquesta època va ser Vilanova del Mar ubicada al voltant de l'esglèsia de Santa Maria del Mar.

La ciutat oberta al mar 1200-1300

A Vilanova del Mar (actual barri de la Ribera) hi viuran pescadors i artesans que generen gran activitat econòmica.

És per aquest motiu que la ciutat engrandeix la seva muralla cap a aquesta zona, per tal de protegir-la i perquè continuï generant riquesa cap a la ciutat.

Els edificis que es van construint i les noves muralles volen potenciar un gran protagonisme a la ciutat.

I el Raval? Continua estant fora de les muralles, però tal com podem apreciar amb el mapa anterior (podeu ampliar-lo clikant a sobre) van apareixent edificis importants: monestirs, convents i hospitals, així com anirà augmentant la seva població.

 

Orígens de Catalunya i importància de les ciutats

Visita el Museu d'Història de Catalunya per saber com vivien els artesans i altres aspectes de l'edat mitjana