Sant Pau del Camp

Reproducció de l'estudi fet sobre Sant Pau del Camp entre diferents alumnes del Raval a partir del projecte telemàtic de la XeR (Xarxa educativa del Raval)

Aquestes imatges corresponen a l'edifici de Sant Pau del Camp. La major part de l'edifici està ben conservat menys el campanar que està mig derruït.
És d'un gran interès ja que és l'església més antiga que hi ha al barri del Raval i una de les més antigues de Barcelona.

L'església de Sant Pau a l'any 912 ja existia.

Després de la caiguda de l'Imperi Romà ens trobem amb el primer nucli important del Raval (s'han trobat tombes de l'època). Aquest nucli, serà un petit poblet als voltants de l'església de Sant Pau.

En aquella època (l'Edat Mitjana) la majoria de la gent es dedicava a treballar el camp, eren pagesos. Les condicions de vida eren dolentes, molt dures. La gent tenia molta por i d'això en treia benefici l'església: els pagesos els donaven part del que treien al camp.


Barcelona fou destruïda per Al-Mansur al segle X.
L' església de Sant Pau del Camp encara no estava dins de la muralla de Barcelona, però estava en el camí que portava a "Barshiluna" (el nom de Barcelona tal com li deien els àrabs).


Barcelona, o "Barshiluna" és destruïda pels àrabs perquè durant el segle X hi havia una guerra: els francs contra els àrabs.

Els àrabs entren a la Península perquè els visigots (els que ocupaven la Península després dels romans) van demanar ajuda als àrabs per barallar-se entre ells.

"Barshiluna" feia frontera entre els àrabs i els francs, de fet bona part de Catalunya, per això aquesta part de Catalunya s'anomenava la Marca Hispànica (zona fronterera).

En el segle XI Barcelona comença a créixer però cap a la banda de Ribera, Barceloneta... per tant quan es fa la segona muralla el Raval encara no és a dins.

L'església de Sant Pau del Camp i tot el Raval no entrarà a formar part de Barcelona, dins de la tercera muralla, fins al segle XIV.

Als nois i noies del Raval, el que més ens agrada de l'església de Sant Pau és el campanar, tot i que està mig enderrocat!, les parets que són molt antigues i que estan envoltades d'arbres. Ens agrada perquè és gran i alta i perquè les estàtues de la paret són molt boniques, així com l'entrada... ens recorda a una catedral!


L'IES Milà i Fontanals ha motivat que s'investigués sobre l'església de Sant Pau i Santa Creu. Qui ha fet l'aportació de la informació ha estat el grup de nois i noies de la Biblioteca de Sant Pau i la Santa Creu, els alumnes de l'IES Miquel Tarradell i els alumnes del Ceip Drassanes.