Contacte

Espai didàctic és un espai compartit per donar a conèixer els materials propis que hem creat i per compartir diferents recursos sobre els temes que més ens interessen.

Tot el material penjat a Webquest i Propostes didàctiques ha estat creat per Anna Pérez i Núria Cervera, amb algunes ocasions amb altres companyes d’escola.
El disseny de la web és a càrrec d’Enric Basela.

Tot el material (el propi i el que hem trobat a la xarxa) és obert perquè qualsevol persona el pugui fer servir.

Enric Basela @jbasela

Núria Cervera @nuriaravalnet
https://blocs.xtec.cat/obrintlaula/

Anna Pérez @annaravalnet
https://blocs.xtec.cat/bitacolademestratic/